Kolekce: KOLEKCE WAVE

Kolekce WAVE vznikla v roce 2014. V této kolekci spojuji znalost technologie 3D tisku, designu a moji vlastní urputnost navrhnout produkt co nejvíce optimalizovaný na kvalitu a relativně krátký čas potřebný pro tisk. Hledám balanc mezi estetikou, tvaroslovím a optimální tloušťkou jednotlivých žeber. Vzniká tak tvar, který by bylo nemožné vyrobit běžné dostupnou sériovou technologií. Mnoho hodin jsem testoval různá nastavení až jsem došel optimálnímu tvaru.

LET YOURSELF BE CAPTIVATED BY THE PLAY OF COLOURS AND INTRIGUING PATTERNS.

Didn't find a favourite? No problem, take a look at the other vases and choose according to your mood or interior style.