Podmínky

Obecná informace

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi mnou (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „vy“ nebo jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Objednáním zboží na https://martin.zampach.com/collections/all souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými obchodními podmínkami.

Kontaktní údaje

Majitel/prodejce:
MgA. Martin Žampach

Adresa sídla:
Révová 290/13
100 00 Praha 10
Česká republika

IČO: 70423997

DIČ: CZ8108104598

Právní forma:
101 - Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona

Adresa studia:
Přístavní 1363/1
170 00, Praha 7
Česká republika

Telefon:
+420 731 514 374

E-mailem:
martin@zampach.com

Kupní smlouva

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká Vaším převzetím zakoupeného zboží. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Uvedené ceny jsou v Kč (Kč) a jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.

Poškození zboží při přepravě

Pokud bylo zboží poškozeno během přepravy, neposílejte jej zpět Prodávajícímu, ale ihned vyfoťte krabici a její obsah, aby bylo vidět zabalené zboží a poté zboží vyjměte a vyfoťte, aby bylo poškození viditelné. Tyto fotografie zašlete krátkým e-mailem na adresu martin@zampach.com , poté prodávající vyřeší reklamaci přímo s přepravcem. Přepravce přijme reklamaci maximálně do 3 dnů od doručení.

Stížnosti

Chcete zboží reklamovat? Prodejce se vždy snaží přistupovat k nahlášeným reklamacím rychle. Pošlete prosím e-mail na adresu martin@zampach.com se svou stížností a prodejce se ji pokusí co nejrychleji vyřešit, nezapomeňte prosím přiložit kopii faktury. Na formě řešení se dohodneme.


Záruční doba je 24 měsíců, faktura slouží jako záruční list. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené jeho používáním. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ihned po zjištění vady. Reklamované zboží zašlete zpět prodávajícímu řádně zabalené proti poškození během přepravy. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. V případě kladného vyřízení reklamace je opravené nebo vyměněné zboží zasláno zpět kupujícímu na náklady prodávajícího. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dnů.

Výměna a vrácení zboží

Pokud chcete zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit, zašlete prosím informace Prodávajícímu e-mailem na adresu martin@zampach.com, přiložte kopii faktury. Zboží zašlete zpět prodávajícímu řádně zabalené proti poškození během přepravy. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Na obálku prosím napište "vrácení zboží". Po obdržení vráceného zboží nám prodávající zašle zpět odpovídající částku převodem na účet do 14 dnů ode dne přijetí vráceného zboží. Zboží vraťte nové, kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebení, v původním obalu.

Digitální produkt

Digitální produkty zakoupené na této webové stránce jsou určeny pouze pro soukromé a osobní použití, není povoleno žádné komerční použití bez souhlasu autora. To znamená, že není dovoleno prodávat model nebo jakoukoli odvozeninu modelu za účelem ekonomického nebo finančního zisku, ani prodávat 3D tištěný model nebo jej používat v jakékoli reklamě. Pokud byste jej chtěli komerčně využít, kontaktujte mě. Digitální produkt nelze vrátit.

Soubory cookie

Tento internetový obchod používá ke správnému fungování soubory cookie. Procházením a nakupováním zde souhlasíte s jejich uložením. Díky cookies může prodejce vylepšit internetový obchod. Prodávající považuje veškeré osobní údaje za důvěrné a podle toho s nimi nakládám. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, můžete postupovat podle pokynů v záložce vašeho internetového prohlížeče „nápověda“ a ukládání cookies na vašem počítači deaktivovat.

Zasílání newsletterů

O novinkách, nových produktech a akcích je kupující informován pravidelnými newslettery. Pokud si je ale nepřejete dostávat, můžete se jednoduše kdykoli odhlásit kliknutím na odhlásit odběr ve spodní části newsletteru nebo nás kontaktovat. Pokud změníte názor, můžete se zde znovu přihlásit k odběru.

Ochrana vašich osobních údajů

Prodávající uchovává informace o zákaznících v souladu se zákony České republiky. Nákupem souhlasíte se zpracováním a shromažďováním vašich osobních údajů v databázi. Prodávající uchovává informace pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tyto osobní údaje nepředávám žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem splnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Viz kontaktní údaje

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ zpracování:

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, jejího následného plnění (vyřízení objednávky, zajištění vyskladnění a dodání zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamace) bude správce zpracovávat a uchovávat v souladu s Nařízením (EU) č. ) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Kategorie příjemců / příjemců osobních údajů:

Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího jiným subjektům než smluvnímu přepravci zvolenému kupujícím v objednávkovém formuláři pro doručení zboží, údaje budou poskytnuty v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail. , telefonní číslo;

Doba uložení:

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nezbytnou ke splnění smlouvy (vyřízení objednávky, vyskladnění a dodání zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) nebo po dobu trvání smluvní záruky.

Komentáře a návrhy

V případě jakéhokoli nápadu na zlepšení, stížnosti nebo i vašeho přání mě neváhejte kontaktovat, napište přímo na martin@zampach.com.

Rozhodné právo

Na tyto obchodní podmínky a na všechny nákupy Produktů se bez ohledu na kolizní zákonné zásady vztahuje výhradně české právo. Jakýkoli spor vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi bude řešen u českého soudu s obecnou jurisdikcí.

Smíšený

Zákazník navštěvuje a používá internetový obchod na vlastní nebezpečí. Martin Žampach nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené na počítačovém hardwaru, softwaru nebo jiném vybavení zákazníka v důsledku virů, červů a podobně sjednaných z webových stránek.